Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şahıs işletmeleri ve tüm şirketlerin kuruluş aşamaları dahil hizmetindeyiz.

Şirket birleşmeleri, devralmaları, iflas ve iflasın ertelenmesi işlemleri.

HUKUK VE CEZA DAVALARI

Aile Hukuku: Boşanma, evliliğin butlanı, evlat edinme, nişandan doğan davalar, evlat edinmenin iptali, aile içi şiddet, nafaka ve tazminat davaları, velayet davaları.

Kişiler Hukuku: Vesayet davaları, isim değiştirme ve düzeltme, dernek ve vakıf davaları.

Eşya Hukuku: Tapu iptal ve tescil davaları, ipotek, rehin, kat mülkiyetinden doğan davalar, taşınmazın aynından doğan tüm davalar, intifa, vefa, şüfa (ön alım) davaları, geçit hakkı, kadastro davaları, kamulaştırma davaları, tapu satış işlemleri, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ortaklığın giderilmesi davası

Miras Hukuku: Mirasın açılması, vasiyetname düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemleri, miras muvazaası davaları, vasiyetin iptali davaları, saklı paya ilişkin davalar.

Borçlar Hukuku Davaları:Trafik kazasından ve  doğan ve diğer tüm maddi ve manevi tazminat davaları, cezai şart davaları, sözleşme hazırlanması, kira sözleşmeleri, ihtiyaç ve önemli sebep nedeniyle tahliye, Komisyon sözleşmeleri,

İş Hukuku: Kıdem, ihbar tazminatı ve fazla çalışma ile tatil ücretine ilişkin davalar, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, sosyal güvenlik ve sendika davaları

Ticaret Hukuku: Şirket sözleşmeleri, ortaklık hukuku, ortaklık sorunları, sermaye piyasası ile ilgili başvurular ve davalar, şirket temsilinden kaynaklı davalar, ticari işletmelerin tüm sorunları, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, patent ve faydalı model ile ilgili başvurular, koruma ve davalar, enerji hukuku

Ceza Hukuku: Tüm ceza davaları.